ಬದುಕೇ ಇಷ್ಟು.!.ಬರಿದೆ ಕಾಡುವ ನೆನಪು……

Posted: ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2010 in ಕನ್ನಡ

ಸುಳಿವೇ ಕೊಡದೆ ಥಟ್ಟನೆ
ನೆನಪಾಗಿ ನೋವ ತರುವೆ..
ಕಾಣದ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ
ಕಾಯುತ್ತಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ!
ಸುತ್ತ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಂದು ತಿಳಿದೂ..
ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿದೆ.
ಊಹೂಂ, ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ..
ನೆರಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ….!

 

 

 

ಹೌದು!ಕಾಯಿಸುತ್ತವೆ ನೆನಪುಗಳು
ನೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದೂ…
ಕನವರಿಸುತ್ತವೆ ಕನಸುಗಳು
ಮರಳಿ ಬರದಷ್ಟು ದೂರಾದರೂ…
ಕರಗುವ ಕಾಲನ ಹಿಂದೆ ನೀ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ನಡೆದರೂ
ನಿರಂತರ ನೋವ ಕೊಡುವ
ನಾಳೆಗಳ ನೀ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ…
ನೋಡು, ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕಾಲ…
ಹರಡುತ್ತಾ ಮತ್ತದೇ ನೋವಿನ ಜಾಲ…

 

ಈಗ ನೀ ಉಳಿಸಿಹೋದ ನೆನಪುಗಳು
ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮಾಗದ ಗಾಯ
ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಬಾಳಪುಟದಲ್ಲಿ
ನೀನೊಂದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ…!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s